Qui som

L’Art Shifting Festival és el reflex d’un canvi de paradigma en el món de l’art, originat i promogut per un conjunt d’impulsors, artistes i promotors que abasten des de la pròpia organització fins a les marques i empreses que hi col·laboren. Es basa en l’ús de la creativitat per tal d’introduïr un canvi en la comunicació, basat en la col·laboració. La implicació i el compromís compartit enfoquen als participants cap a un mateix objectiu: la cooperació transversal i democràtica en el Moviment Shifting, amb la finalitat de vincular la comunicació amb la creativitat i les arts visuals del segle XXI.

La Núria Antolí, ideóloga i impulsora de l’aquesta idea, compta amb el suport de professionals provinents dels diversos ámbits necessaris per a poder dur a terme aquest intercanvi d’opinions, valors, idees i tendències. En resum, una experiència pels sentits i l’intel·lecte.

Aquests speakers i comunicadors que contribueixen amb el festival, juntament amb els artistes, institucions, marques i empreses, ja van participar en l’Art Shifting Day amb la intenció d’obtenir un posicionament basat en els valors d’innovació i d’avanguarda. Gràcies l’actitud assolida de proximitat amb els seus públics, aquests protagonistes es troben en un constant aprenentatge i evolució.

La seva finalitat està sotmesa al compromís de dotar a Barcelona d’un esdeveniment de referència, únic i diferent. Per sobre de tot, un escenari participatiu i obert a la ciutadania on provocar un nou corrent de pensament i canviar l’era de la comunicació.

From Barcelona to the World.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 5 = nou

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>