Audiència

L’Art Shifting Day pretén provocar el pensament analític sobre la comunicació i les arts visuals del segle XXI.

1. QUI?

Les marques, les agències de comuncicació, el disseny gràfic, la publicitat i el món de la cultura i la CREACIÓ de Barcelona forma part de la nostra llista a influenciar. Provocar a la Opinió Pública per despertar!

2. QUÈ?

Esperem que l’assistent al festival s’emporti noves formes de comunicació fusionant l’estimació del passat amb la novetat potencial.

3. PER QUÈ?

Per aprendre. Per buscar noves respostes a la creació. Per provocar el canvi de paradigma estètic i comunicatiu.

4. COM?

Mitjançant els valors de marca.

Revisionisme. Respecte. Amor. Tradició. Avanguarda. Sensibilització. Actualitat. Humanitat. Creativitat. Innovació. Provocació. Despertar. COMUNICACIÓ.

CREATIVITAT,
COMUNICACIÓ i
COL·LABORACIÓ

from #Barcelona to the #World