Sobre el festival

Què es l’ART SHIFTING DAY?

És el reflex d’un canvi de paradigma basat en la CREATIVITAT i el desenvolupament d’un pensament diferent per tal de crear una COMUNICACIÓ visual, alimentada i construïda a través de la COL·LABORACIÓ.

L’Art Shifting Day és un punt de trobada per repensar les dinàmiques de la comunicació, la creativitat i les arts visuals del segle XXI.

Des del respecte per la tradició i els valors singulars, es busquen les noves avanguardes, les necessitats de la societat del nostre temps, el canvi d’estratègies i la relació amb les audiències del nou paradigma ecnonìmic-social i les noves tecnologies.

Es busca la participació en aquest canvi des de un focus diferenciat. A partir de l’ART es reuniexen els valors d’innovació, avanguarda, proximitat amb els públis i aprenentatge constant. Es tracta d’assimilar i reinventar els conceptes de la comunicació en femení.

Amb el respecte pel passat i l’amor per les avanguardes, l’Art Shifting Festival té un compromís clar: dotar a Barcelona d’un esdeveniment de referència, únic i diferent, participatiu i obert a la ciutadania.

CREATIVITAT,
COMUNICACIÓ i
COL·LABORACIÓ

from #Barcelona to the #World