Recull de premsa

PRsonality sobre Art Shifting Day: una mesa de debate artística per Claudia Miuccio i Ariadna Batanà.
http://prsonality.wordpress.com/2013/11/13/art-shifting-festival-una-mesa-de-debate-artistica/

¿Y que es comunicar, … la patata o el bistec? per Gemma Cernuda
http://ellasdeciden.com/%C2%BFy-que-es-comunicar-shifting-ydialogo/

CAPTURES DE TWITTER