Dialegs, posta en escena i actuacions

ART SHIFTING DAY: When dreams come true! (part I)

El passat dia 5 de Novembre, dia en el que varem celebrar l’ART SHIFTING DAY, va ser un dia carregat d’Autenticitat !

Després de casi 4 anys de treball, esforç, i perseverància, vaig poder viure una extraordinària experiència: la de saber que estava escoltant veritables “Dialegs entre persones”, parlant de marques, comunicació, audiències d’internet, de tecnologies, de valors artesanals, d’emocions, de comunicació visual, de com es creen continguts a TV, d’una escolta activa, d’hiperconectivitat, de cribar, de feminitzar les marques, de números i estadístiques, de potenciar una comunicació no tan digital però sí més personal, de tenir una mirada crítica i fugir de l’obsessió per la inmediatesa, de la realitat líquida i de la poesia #artshiftingdayllegir més


ART SHIFTING DAY: Visual Dialogs & Music  (part II)

PART II : DIALEGS VISUALS i LA MUSICA

Passades les 7 de la tarda, varen començar les Performances de varis artistes:

El primer Bloc de Performances, avantguardistes, va anar a càrreg de laKeren Shalev i el Rallito X, una parella d’artistes que varen venir des de Berlín per actuar en l’ART SHIFTING DAY. A aquesta performance s’anaven sumant, intereactuant, la del Marco Domenichetti, amb la seva música sintetitzada, i la de l’Enric López amb els seus sons del hang drum que resonava creants ponts de dialeg entre la Keren i el RallitoX.

Els DIALEGS entre els quantre artistes s’anaven sobreposant. Home-dona dialogant, pintura abstracta sobre el mur. El Marco Domenichetti i l’Enric intervenint, posant la seva veu a través d’una música sintetitzada o , d’un so de percusió -molt ancestral- tocat amb les mans. La seva música anava provocant el dialeg de la performance entre la Keren i El RallitoX: dona-home es comunicaven en Blanc i Negre, el Marco i l’Enric els acompanyaven amb els seus sons. S’escoltaven, parlaven; dialogaven!  …llegir més