Exposición

FORMAT TEMÀTICA:
Imatges, paraules i/o frases inspiradores relacionades amb els valors de l’Art Shifting Festival.
Imatges il·lustratives/documentals de l’Esdeveniment.
POST ART SHIFTING DAY:
Volem fer un llibre imprés amb una selcció de les fotografies que ens envieu amb els hastags oficials.
El llibre també inclourà la opinió personal de cadascún dels participants, artistes, speakers, marques col·laboradores i organitzadors.
Hastags oficials: #artshiftingfestival #artshiftingday & #visualstarsTornar >>